Central Executive Committiee

kailashchandsharma

Dr. Kailash Chandra Sharma

President

 • kailashcsg@gmail.com
Bipin.Bihari.Ji_

Dr. Bipin Bihari Beohar

Vice President

 • bipinbeohar@gmail.com
Manju.Ji_

Dr. Manjushree Vikrant Sardeshpande

Vice President

 • manjusardeshpande@gmail.com
Narendra.Taneja.Ji_

Prof. Narendra Kumar Taneja

Secretary

 • nktaneja1234@yahoo.co.in
Suryakant.Ji_

Dr. Suryakant Sharma

Treasurer

 • manas_surya@yahoo.com
Prakash.Chandra.Ji_

Prakash Chandra

Organisation Secretary

 • bipinbeohar@gmail.com
IMG-20200509-WA0041-300x240

K. N. Raghunandan

-

 • abvpraghu@yahoo.com
Seth.Navin_.Chandra.ji_

Dr. Seth Navinchandra

Member

 • vc@gtu.ac.in
Parmendra.Dasora.ji_

Parmendra Kumar Dashora

Member

 • pkdashora@rediffmail.com
K.P.Singh_.Ji_.000

Dr. KP Singh

Member

 • kps.manager.ppj@gmail.com
Ramesh.Pandey.Ji_-1

Dr. Ramesh Kumar Pandey

Member

 • rameshpandey1952@gmail.com
Lalit Ji

Lalit Bihari Goswami

Member

 • lbgvidyabharti@gmail.com